Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Oddział PTTK w Świdnicy > ZEBRANIE RADY PROGRAMOWEJ ODDZIAŁU
07.10.2014r.
ZEBRANIE RADY PROGRAMOWEJ ODDZIAŁU

      Dnia 1.10.2014r. o godzinie 16.30 w siedzibie Oddziału w Świdnicy przy ul. Długiej 33  odbyło się zebranie Rady Programowej Oddziału PTTK Świdnica. Obecni – prezesi i wiceprezesi Kół oraz przewodniczący Oddziałowych komisji.  Lista obecności w załączeniu.

      Po powitaniu zebranych Prezes Oddziału przedstawił porządek obrad, który został zaakceptowany przez zebranych:

  1. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Oddziału z prac Oddziału za okres 10.06 – 30.09.2014r.
  2. Omówienie Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 105/XVIII/2014 z dnia 6.09.2014r. w sprawie wysokości składek członkowskich za rok 2015.
  3. Omówienie Zarządzenia nr 3/2014 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 9.09.2014 w sprawie realizacji uchwały nr 105/XVIII/2014 oraz wpisowego i opłaty  za legitymacje członkowskie obowiązujące w roku 2015.
  4. Sprawy bieżące:
  5. Omówienie Zlotu na Ślęży
  6. Omówienie planu kontynuacji „Dni Pagórków”
  7. Udział PTTK Świdnica w imprezie „Dni Gór Świdnica 2014”
  8. Omówienie stanu składek członkowskich

Ad 1 Prezes Oddziału przedstawił sprawozdanie w którym odniósł się do najważniejszych wydarzeń z w/w okresu, między innymi o powołaniu Komisji Turystyki Kolarskiej i Referatu Weryfikacyjnego KOT, o powołaniu Komisji Turystyki Pieszej i Referatu Weryfikacyjnego OTP o organizacji „ Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej” i przebiegu 50 Jubileuszowego Rajdu Górskiego Oddziału. Sprawozdanie w załączeniu. Dodatkowo poinformował zebranych o akcesie przewodników naszego Oddziału o powołaniu Koła Przewodników zgodnie ze Statutem PTTK w możliwie najbliższym czasie.

Ad 2  Omówiono Uchwałę ZG PTTK nr 105/XVIII/2014. Uchwała w załączeniu.

Ad 3 Omówiono Zarządzenie Sekretarza Generalnego ZG PTTK nr 3/2014. Zarządzenie w załączeniu.

Ad 4a Ustalono, że rozpoczęcie Zlotu na Ślęży odbędzie się 19.10.2014r o godz. 11.00 z powodu iż o godz. 14.00 w kościele na szczycie Ślęży odbywa się msza. Każde z kół wystawi drużynę 6 osobową do udziału w konkursach. W drużynie mogą znaleźć się tylko osoby z opłaconą składką członkowską za rok 2014. Członkowie drużyn otrzymają bezpłatnie okolicznościowe znaczki zlotowe. Do organizacji konkursów w/w zlotu oddelegowano kolegów z Oddziałowej Komisji Górskiej. Organizatorzy zlotu spotkają się 8.10.2014r. w Biurze Oddziału w celu omówienia szczegółów zlotu.

Ad 4b  Zebrani zgodzili się z opinią Prezesa Oddziału, iż należy kontynuować „ Dni Pagórków” i zachęcać naszych członków do aktywnego włączania się w ich organizację. Najbliższe „Dni Pagórków” odbędą się w miesiącu listopadzie.

Ad 4c Władze poszczególnych kół naszego Oddziału mają zachęcić swoich członków do udziału w „ Dniach Gór Świdnica 2014”. Członkowie naszego Oddziału mogą zorganizować pokaz slajdów z imprez zorganizowanych przez nasz Oddział np. 50 Rajdu Górskiego lub tegorocznego rajdu Pieniny – Gorce.

Ad 4d Koleżanka Zofia Paszeńko przedstawiła jak wygląda sytuacja z opłacaniem składek członkowskich w Oddziale w tym roku. Na dzień 30.09.2014r. mamy 309 członków w tym 78 zalega ze składkami. W bieżącym roku wykreślono ze stanu ilościowego 39 członków a przystąpiło do naszego Oddziału 49 nowych osób. Lista w załączeniu.

Na tym zebranie zakończono.

                                                                                                                      PROTOKOLANT

 

 

created by Grupa BroNET