Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Oddział PTTK w Świdnicy > Komunikat nr 2/2015 Zarządu Oddziału w Świdnic
21.03.2015r.
Komunikat nr 2/2015 Zarządu Oddziału w Świdnic

  W  dniu 20 marca 2015 odbyło się Zebranie Zarzadu Oddziału PTTK w Swidnicy.

  • Zatwierdzono Sprawozdanie Prezaesa ZO z prac w okresie 2.01.2015 - 20.03.2015
  • Zatwierdzeno logo obchodów 60 lecia Oddziału
  • Podjęto Uchwałę 3/26/2015 Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 20 marca 2015 w sprawie: Przyjęcia i zatwierdzenia rocznego planu finansowego budżetu Oddziału na 2015.
  • Podjęto Uchwałę 4/27/2015 Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 20 marca 2015 w sprawie: Powołania Koła Turystycznego PTTK przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy i wyznaczenia opiekunów Koła
  • Podjęto Uchwały 5/28/2015 Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 20 marca 2015 w sprawie: organizacji Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczeg
  • Podjęto Uchwałę 6/29/2015 Objęcia przez Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy w sprawie objęcia patronatem honorowym „II Zlotu Martyrologii” w Głuszycy.
  • Podjęto Uchwałę 7/30/2015 w sprawie skreślenia z ewidencji członków PTTK na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich.
  • Omówiono sprawy różne i bieżące.                        

                                                                                                         / Za zarzad Z. Curyl /

created by Grupa BroNET