Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Oddział PTTK w Świdnicy > TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA
27.01.2014r.
TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.

Prezesi Kół PTTK Oddziału Świdnica.

 

    Rok 2014 w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym będzie przebiegał pod hasłem ”Turystyka łączy pokolenia”. W ramach realizacji hasła programowego planowane są różne przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim:

- "Wędrujmy razem" to akcja skierowana do wszystkich oddziałów PTTK, które zorganizują od kwietnia do września 2014 roku co najmniej trzy imprezy turystyczne integrujące turystów w różnym wieku. Proszę, ztem kol. Prezesów kół o podjęcie wyzwania i zaplanowanie takich imprez w kalendarzu rajdów i wycieczek w 2014 roku.

- Ogólnopolski konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży „Rodzinna Przygoda na szlaku”.                          

- Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny dla młodzieży i dorosłych "Turysta – Senior”

- Ogólnopolski Konkurs „Turystyczna Rodzinka” dla wielopokoleniowych rodzin. Aby wziąć udział w konkursie każda rodzina będzie musiała odbyć 8 wycieczek (w tym 4 po własnym województwie). Regulamin na stronie: www.rodzina.pttk.pl

- Międzypokoleniowa sztafeta turystyczna to akcja skierowana do wszystkich Kół PTTK . 20 września, niezależnie od wieku, wyruszamy na turystyczne szlaki. Zasady akcji oraz regulaminy powyższych konkursów będą zamieszczone na naszej stronie i na stronie www.rodzina.pttk.pl

- Przez cały rok promowane będzie zdobywanie odznak dla dzieci (Dziecięca Odznaka Turystyczna, „Siedmiomilowe buty”, „Śladami Koziołka Matoła”) oraz odznaki dla turystów powyżej 50 roku życia – „Turysta Senior”.

                                                                            Serdecznie zapraszam do podjęcia ww akcji.

                                                                                            Prezes ZO Świdnica Z. Curyl

created by Grupa BroNET