Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Oddział PTTK w Świdnicy > III SPOTKANIE RADY PROGRAMOWEJ
19.02.2014r.
III SPOTKANIE RADY PROGRAMOWEJ
                                                    III SPOTKANIE RADY PROGRAMOWEJ 12 lutego 2014 r.

                                                                PROTOKÓŁ

 

      Dnia 12.02.2014r. o godzinie 16.30 w siedzibie Oddziału w Świdnicy przy ul. Długiej 33  odbyło się zebranie Rady Programowej. Obecni: 12 osób. Lista obecności w załączeniu.

     Po powitaniu Prezes Oddziału omówił ostatnie spotkanie Rady Programowej z wyszczególnieniem punktów które zostały zrealizowane, po czym zaproponował stworzenie wspólnego kalendarza imprez oraz  regulaminu Rady Programowej. Następnie poprosił o usprawnienie przepływu informacji między Kołami a Zarządem Oddziału.  Kolejnym tematem obrad było zachęcenie członków PTTK do aktywnego włączenia się w zdobywanie odznaki  "6 razy Dolny Śląsk" oraz zorganizowanie przez koła w dniu 20.IX. 2014r Rajdu Międzypokoleniowego aby w ten sposób nawiązać do hasła PTTK na rok 2014  „ Turystyka łączy pokolenia”. Prezes poinformował również zebranych o Walnym Zgromadzeniu członków PTTK, które odbędzie się 13.03.2014r o godzinie 16.30 i w trakcie którego między innymi zostaną wręczone dyplomy i odznaki za 25 i 50 lat członkowstwa w PTTK. Następnie Komandor 50 Rajdu Górskiego Oddziału kolega Henryk Wołejko przedstawił stan przygotowań w/w rajdu  i poinformował zebranych o kosztach. Rajd odbędzie się w ustalonym wcześniej terminie tj. 22-26.08.2014r, noclegi w obiekcie Silver w miejscowości Zawoja w Beskidzie Żywieckim. Koszt udziału w rajdzie dla członków PTTK wynosi 450,- zł i obejmuje dojazd i powrót autobusem, ubezpieczenie, 3 noclegi, 4 śniadania i 4 obiadokolacje. Wyjazd nastąpi 22.08.2014r o godzinie czwartej rano. Chętni wpłacają kwotę 200,- zł do 15.04.2014r a resztę kwoty do końca lipca. W czasie dyskusji Rada Programowa przegłosowała aby za wolne środki finansowe Zarząd zakupił komputer dla Oddziału. Następnie wybrano kolegę Mariana Janaszka jako osobę odpowiedzialną za opracowanie wspólnego kalendarza imprez, po czym obecni przedstawiali swoje propozycje i terminy wycieczek. Na tym zebranie zakończono.

 

                                                                                             Protokolant Krzysztof  Krystyniak

created by Grupa BroNET