Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Oddział PTTK w Świdnicy > ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE KOŁA PTTK "TERAZ SUDETY""
05.04.2022r.
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE KOŁA PTTK "TERAZ SUDETY""

Zarząd Gminnego Koła PTTK "Teraz Sudety" zaprasza na walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze koła w dniu 13.04.2022r. w świetlicy wiejskiej w Burkatowie.

Zebranie odbędzie się o godzinie 18:00 (w pierwszym terminie), 18:15 (w drugim terminie)

W programie:

- Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarzadu za rok 2021

- Wybory członków Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej

Wybory delegatów na Zjazd Oddziału 11.06.2022

Sprawy różne

Szanowne koleżanki i koledzy bardzo prosimy o przybycie.

created by Grupa BroNET