Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZADU ODDZIAŁU CZYNNE: ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODDZNAK), CZWARTEK 16.00 - 18.00 (SPRAWY CZŁONKOWSKIE)Oddział PTTK w Świdnicy > ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE KOŁA PTTK "JEDYNKA"
15.04.2022r.
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE KOŁA PTTK "JEDYNKA"

 ZAPROSZENIE
                                                          
Zarząd Koła PTTK "JEDYNKA " przy Oddziale w Świdnicy  zaprasza na  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła JEDYNKA, które odbędzie się w dniu 21 04.2022r w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych  Rynek  39 Sala konferencyjna nr.11,  II piętro w  Świdnicy.
- godz.16.30 - pierwszy termin
- godz.16.45 -  drugi termin

Walne zebranie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonych w załączniku do zawiadomienia o jej zwołaniu
§4 ust.3-4 Ordynacji Wyborczej

Na zebranie proszę zabrać legitymację członkowską .
Będzie możliwość opłacenia składki w dniu wyborów .

W zakładce Nasze  Koła na stronie  "Jedynka "został załączony Proponowany Porządek Obrad zebrania i Regulamin  .
 
Bardzo proszę o liczne przybycie .

Pozdrawiam serdecznie
Zofia Paszeńko
Prezes Koła "JEDYNKA"

created by Grupa BroNET