BIURO ZARZADU ODDZIAŁU CZYNNE: ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODDZNAK), CZWARTEK 16.00 - 18.00 (SPRAWY CZŁONKOWSKIE)22.07.2013r.
INFORMATOR O BAZIE NAMIOTOWEJ I CHATKACH STUDENCKICH

INFORMACJA

Na czas wakacyjnych wędrówek Komisja Akademicka ZG PTTK zaktualizowała informator o bazie namiotowej i chatach studenckich, aktualnie obowiązujących cenach. Informator dostępny jest w Biurze Zarządu oddziału w Świdnicy, a także znajduje sie na stronie www.pttk.pl/objekty/sbn_2013.pdf.

21.07.2013r.
RABAT W HOSTELS and HOSTELS

Informacja:

W wyniku nawiązania współpracy z siecią A&O Hostels and Hostels i zawartego porozumienia członkowie PTTK na podstawie ważnej legitymacji otrzymają rabat w wysokości 12% na nocleg w każdym z 22 obiektów tej sieci (plakat i informator w siedzibie Oddziału). Informacje o rabacie oraz link do rezerwacji online umieszczone zostaną w specjalnej zakładce PTTK na stronie internetowej www.aohostels.com/pl. rabat dotyczy tylko rezerwacji online. - Prezes ZO Świdnica

20.07.2013r.
Akcja ZG "Rowerem przez Polskę"

Podczas podsumowania projektu "Rowerem przez Polskę" 16 listopada 2012 r. w Warszawie 20 gmin z terenu całej polski otrzymało certyfikat Gminy Przyjaznej Rowerzystom. Prezydium ZG PTTK podjeło decyzję o kontynuowaniu konkursu. Zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w drugiej edycji tego konkursu. Regulamin na stronie www.narowerze.pttk.pl/node/123

03.07.2013r.
II ZEBRANIE ZARZĄDU ODDZIALU

II posiedzenie Zarządu Oddziału Swidnickiego odbędzie w siedzibie zarządu w Siedzibie Sudeckiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33 w poniedziałek 3.07.2013 o godzinie 16.30.

26.06.2013r.
SPOTKANIE KOMISJI GÓRSKIEJ ODDZIAŁU

Prezes Zarządu Oddziału Świdnickiego PTTK
działając na podstawie § 22 ust. 1 – 5 Statutu PTTK Oddział w Świdnicy stanowiący załącznik do uchwały Zjazdu Oddziału PTTK w Świdnicy w dniu 16 maja 2013 r.
zaprasza PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI GÓRSKIEJ PTTK Oddziału Świdnickiego
na spotkanie KOMISJI TURYSTYKI GÓRSKIEJ, które odbędzie się 26 czerwca 2013 r. (środa) w sali nr 7 Sudeckiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 w Świdnicy, o godz. 16.30
Porządek obrad:
- uaktualnienie składu Komisji
- uaktualnienie składu TERENOWEGO REFERATU WERYFIKACYJNEGO GOT
- omówienie stanu przygotowań do RAJDU GÓRSKIEGO ODDZIAŁU - 22.09.2013

created by Grupa BroNET