BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)13.04.2015r.
odeszła na wieczną wędrówkę

PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej z głębokim żalem zawiadamia,

że dnia 10.04.2015r

po długiej i ciężkiej chorobie odeszła na wieczną wędrówkę

 

                                          Śp. Zofia Sikora

 

                                    Członek Honorowy PTTK

 

długoletnia Prezes  Zarządu Oddziału, członek Kapituły Odznaczeń ZG PTTK w Warszawie, Przewodnicząca Rady Porozumienia Oddziałów  PTTK Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

Popularyzatorka ruchu turystycznego i krajoznawczego na terenie

Dolnego Śląska.

 

Człowiek wielkiego serca, zawsze serdeczna, uśmiechnięta i gotowa nieść pomoc w każdej sytuacji.

 

Cześć jej pamięci!

 

Zarząd Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej

 

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 14.04.2015r o godz.13,00

na cmentarzu przy ul. Moniuszki w Wałbrzychu

26.03.2015r.
WYCIECZKA ROWEROWA NA

PAWEŁ ZAPRASZA  NA 

WYCIECZKĘ ROWEROWĄ

 Na otwarcie sezonu rowerowego  w dniu  18.04.2015r.

 

Trasa: powiat świdnicki   ( dystans  i tempo dostosujemy do możliwości, )                                 

18.04.2015 Czlonek Komisji Kolarskiej Świdnickiego Oddziału PTTK organizuje wyjazd na wycieczkę rowerową drogami asfaltowymi powiatu świdnickiego.

Trasa: powiat świdnicki   ( dystans  i tempo dostosujemy do możliwości, )             

21.03.2015r.
Komunikat nr 2/2015 Zarządu Oddziału w Świdnic

    W  dniu 20 marca 2015 odbyło się Zebranie Zarzadu Oddziału PTTK w Swidnicy.

  • Zatwierdzono Sprawozdanie Prezaesa ZO z prac w okresie 2.01.2015 - 20.03.2015
  • Zatwierdzeno logo obchodów 60 lecia Oddziału
  • Podjęto Uchwałę 3/26/2015 Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 20 marca 2015 w sprawie: Przyjęcia i zatwierdzenia rocznego planu finansowego budżetu Oddziału na 2015.
  • Podjęto Uchwałę 4/27/2015 Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 20 marca 2015 w sprawie: Powołania Koła Turystycznego PTTK przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy i wyznaczenia opiekunów Koła
  • Podjęto Uchwały 5/28/2015 Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 20 marca 2015 w sprawie: organizacji Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczeg
  • Podjęto Uchwałę 6/29/2015 Objęcia przez Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy w sprawie objęcia patronatem honorowym „II Zlotu Martyrologii” w Głuszycy.
  • Podjęto Uchwałę 7/30/2015 w sprawie skreślenia z ewidencji członków PTTK na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich.
  • Omówiono sprawy różne i bieżące.                        

                                                                                                         / Za zarzad Z. Curyl /

21.03.2015r.
LIX DNI PAGÓRKÓW

Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy informuje, że 12.03.2015 w sali nr 5 Klubu "Bolko"   Pl. Grunwaldzki 11   godz.17.00 odbyły się LIX DNI PAGÓRKÓW

W programie "Fotorelacja Pielgrzyma" - z podróży do Ziemi Świetej członków Koła PTTK "Kolo Ślęży" (m.in. T. Niedzielskiego i K. Anklewicza). Serdecznie dziękujemy

12.03.2015 (czwartek) sala nr 5 Klubu "Bolko"   Pl. Grunwaldzki 11   godz.17.00

04.03.2015r.
III ZLOT SZLAKIEM MARTYROLOGII "OSÓWKA 2015"

Podziemne Miasto Głuszyca Kompleks „Osówka”
Oddział PTTK w Świdnicy
Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy
Klub Turystyczny „Zdobywcy” z Głuszycy Górnej
Zapraszają na:
III ZLOT SZLAKIEM MARTYROLOGII „OSÓWKA” 2015”
Regulamin Zlotu:
Regulamin do pobrania na stronie:
http://www.karus-troter.cba.pl/zlot
http://pttk.swidnica.pl
I. Zlot jest imprezą wielodyscyplinową z metą na terenie Podziemnego Miasta Głuszyca Kompleks „Osówka” w Głuszycy.
II. Uczestnikami mogą być osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
III. Uczestnicy zobowiązani są do dokonania wpłaty 3zł/os. W terminie do 12.04.2015r. na konto: Oddział PTTK Świdnica. tytułem „Wpisowe Rajd Martyrologii „Osówka 2015”.(Bank BGŻ S.A 42 2030 0045 1110 0000 0269 6240)
Potwierdzenie wpłaty oraz kartę zgłoszeń należy przesłać na adres e-mail mariusz.wojki1@wp.pl
IV. Zgłoszenia
1. Termin składania zgłoszeń w siedzibie sztabu zlotu do 12.04.2015r. w świetlicy wiejskiej „Pod Armatą”, Głuszyca Górna ul. Kłodzka 61,
58-340 Głuszyca tel. 74-845-64-78 – indywidualnie, pocztą elektroniczną – mariusz.wojki1@wp.pl . (wzór karty zgłoszeń do pobrania ze strony www.karus-troter.cba.pl)

created by Grupa BroNET