BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)19.02.2014r.
III SPOTKANIE RADY PROGRAMOWEJ
                                            III SPOTKANIE RADY PROGRAMOWEJ 12 lutego  2014 r.

 

 

27.01.2014r.
TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.

Prezesi Kół PTTK Oddziału Świdnica.

 

    Rok 2014 w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym będzie przebiegał pod hasłem ”Turystyka łączy pokolenia”. W ramach realizacji hasła programowego planowane są różne przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim:

27.01.2014r.
II SPOTKANIE KOMISJI GÓRSKIEJ

SPOTKANIE KOMISJI GÓRSKIEJ ODBĘDZIE SIĘ 28 STYCZNIA 2014 O GODZ. 16.30 W SIEDZIBIE ZO PTTK  (ul. Długa 33/7)

Porządek Zebrania;

1. Aktualizacja stanu osobowego Komisji,

2. Zatwierdzenie Regulaminu Komisji Górskiej ZO PTTK

3. Zatwierdzenie Planu Pracy na rok 2014

4. Omówienie stanu przygotowań do Jubileuszowego 50 Rajdu Górskiego Oddziału

26.01.2014r.
WIOSENNA NARADA PIECHURÓW

   Dolnoślaski Zespół Turystyki Pieszej przy Porozumieniu Oddziałow PTTK woj. dolnośląskiego wespół za Oddziałową Komisją Turystyki Pieszej Zagłębia Miedziowego w Lubinie zorganizowały w niedzielę 26 stycznia 2014 r. WIOSENNĄ NARADĘ PIECHURÓW Dolnego Śląska. Narada odbyła się w Gminnym Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie (!!I ...chyba jedyna taka placówka w Polsce, która w nazwie ma Turystykę przed Kulturą -Brawo!). Naradę poprzedzilo zorganizowano dzień wcześniej Posiedzenie Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej. Odbyly się, także egzaminy na Przodownika TP i rozszeżenie uprawnień przodownickich TP.

21.01.2014r.
LIV DNI PAGÓRKÓW

ODBYŁY SIĘ LIV DNI PAGÓRKÓW

24 stycznia (piątek) 2014 godz. 17.00 W RESTAURACJI "POD KOPUŁĄ"

created by Grupa BroNET