BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)12.12.2018r.
UCHWALA NR XXI/14/14/2017

UCHWAŁA NR 14/14/2017

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 15 listopada 2017.

 

w sprawie: Podjęcia kampanii sprawozdawczej w Kołach PTTK Oddziału Świdnickiego.

 

 

Na podstawie:

  • Pisma Natalii Wojtyry - Gł. Specjalisty ds. ewidencji i statystyki przesłanego drogą elektroniczną w dniu 7.11.2017 r. o obowiązku dokonania sprawozdawczości za rok 2017 przez Koła i Kluby PTTK.

 

    Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje

12.12.2018r.
UCHWALA NR XXI/13/13/2017

                                                       UCHWAŁA NR XXI 13/13/2017

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 15 listopada 2017

 

w sprawie: realizacji Uchwały nr 1/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 21 października 2017 w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2018 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2018.

 

Na podstawie:

  • Uchwały nr 1/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 21 października 2017 w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2018 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2018
  • Zarządzenia nr 1/2017 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 7 listopada 2017 roku

            w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK Nr 1/XIX/2017 z 21 października 2017 roku      

            w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2018 oraz wpisowego do

            PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2018.

 

    Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje

12.12.2018r.
UCHWAŁA NR XXI/15/15/2017

                                                       UCHWAŁA NR XXI 15/15/2017

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Świdnicy w dniu 05 grudnia 2017.

w sprawie: zatwierdzenia Zarządu Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej.

 

Na podstawie:

  • § 22 pkt 1 i 5 Statutu PTTK Oddziału w Świdnicy, uchwalonego na Zjeździe PTTK Oddziału Świdnica w dniu 16.05.2013 r
  • Protokołu z posiedzenia zebrania sprawozdawczo – wyborczego Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej z dnia 16.11.2017

    Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje: 

21.02.2018r.
Uchwała nr 1/XIX/2017 ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Uchwała nr  1/XIX/2017
Zarządu Głównego PTTK z 21 października 2017 roku.

w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2018 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2018

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3), art. 14 pkt. 5) oraz art. 51 ust. 4 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2018 roku w następujących wysokościach:

1)         55,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,

2)         30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,

3)         25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,

4)         15,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

  1. Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2018 roku.
  2. Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2018 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.
21.02.2018r.
UCHWALA NR XXI/12/12/2017

                                            UCHWAŁA NR XXI 12/12/2017

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 30 sierpnia  2017

 

w sprawie: zatwierdzenia Zarządu Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej.

 

Na podstawie

  • § 22 pkt 1 i 5 Statutu PTTK Oddziału w Świdnicy, uchwalonego na Zjeździe PTTK Oddziału Świdnica w dniu 16.05.2013 r
  • Protokołu z zebrania Oddziałowej Komisji Górskiego Oddziału PTTK w Świdnicy w dniu 30.05.2017

 

    Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje:

 

created by Grupa BroNET