BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)12.02.2019r.
UCHWAŁA NR XXI/20/5/2018

                                                         UCHWAŁA NR XXI/20/5/2018

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                                  

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 13 lutego 2018

 

w sprawie: Zatwierdzenia Regulaminu Wycieczek organizowanych przez Koła Oddziału PTTK w Świdnicy. 

 

Na podstawie:

  • § 21 pkt 1 i 13 Statutu PTTK Oddział Świdnica.

 

Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy postanawia:

 

                                                                         § 1

        Uchwalić Regulamin Wycieczek organizowanych przez Koła Oddziału PTTK w Świdnicy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

                                                                                 

                                                                          § 2    

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

12.12.2018r.
UCHWALA NR XXI/19/4/2018

                                                UCHWAŁA NR XXI/19/4/2018

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

                                                                                                                 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 13 lutego 2018

w sprawieWnioskowania do Kapituły Odznaczeń Zarządu Głównego PTTK o nadanie Dyplomu/Odznaki Honorowej PTTK i innych wyróżnień

                

Na podstawie:

  • Uuchwały ZG PTTK nr 350/XVII/2012 z dnia 29 września 2012 r.
  • Wniosków Zarządów Kół i Klubów Oddziału Świdnickiego 

 

    Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje:

12.12.2018r.
UCHWALA NR XXI/18/3/2018

                                                     UCHWAŁA NR XXI/18/3/2018

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

                                                                                                                 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 13 lutego 2018

w sprawieWnioskowania o nadanie Dyplomu/Dolnośląskiej Odznaki Honorowej PTTK

                

Na podstawie:

  • Uuchwały ZG PTTK nr 350/XVII/2012 z dnia 29 września 2012 r.
  • Uchwałą Rady Porozumienia Oddziałów PTTK województwa dolnośląskiego w dniu 7.11.2013

 

    Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje:

                                                                          § 1.

             Wnioskować do Komisji Odznaczeń Porozumienia Oddziałów PTTK województwa dolnośląskiego o nadanie Dyplomu Honorowego PTTK dla następujących członków Oddziału Świdnickiego:

12.12.2018r.
UCHWAŁA NR 17/2/2018

 UCHWAŁA NR XXI/17/2/2018

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                                       

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 10 stycznia 2018 r

 

w sprawie: Zatwierdzenie Regulaminu Organizatora i Młodzieżowego Organizatora Turystyki

 

Na podstawie:

  • § 21 pkt 1.12 Statutu PTTK Oddział Świdnica.
  • Wniosków ze XXI Zjazdu Oddziału dotyczących propagowania turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej, obejmowania patronatem organizacji turniejów i konkursów w szkołach o tematyce turystycznej oraz propagowania odznak turystycznych.

 

       Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy postanawia 

 

12.12.2018r.
UCHWALA NR XXI/16/1/2018

                                                         UCHWAŁA NR XXI/16/1/2018

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                                  

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 10 stycznia 2018

 

w sprawie: Organizacji przez Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy Kursu Organizatora  Turystyki PTTK i Młodzieżowego Organizatora Turystyki PTTK.  

 

Na podstawie:

  • § 21 pkt 1 i 13 Statutu PTTK Oddział Świdnica.
  • Wniosków ze XXI Zjazdu Oddziału dotyczących propagowania turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej, obejmowania patronatem organizacji turniejów i konkursów w szkołach o tematyce turystycznej oraz propagowania odznak turystycznych.

 

Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy postanawia:

 

                                                                         § 1

        Uchwalić Regulamin Kursu Organizatora Turystyki PTTK i Młodzieżowego Organizatora Turystyki PTTK (zał. Nr 1), którego zorganizowanie zaplanowano w 2018 r. Organizację kursu powierza się kol. Zbigniewowi Curylowi.

created by Grupa BroNET