BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)24.03.2020r.
UCHWAŁA NR XXI/34/1/2019

                                                       UCHWAŁA NR XXI/34/1/2019

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 15 stycznia 2019

 

w sprawie: Zatwierdzenia organizacji Eliminacji Powiatowych XLVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego odbywających się w dniu 06.04.2019 w MDK  im. M.Kozara- Słobódzkiego w Świdnicy.

12.02.2019r.
UCHWALA NR XXI/29/14/2018

                                                         UCHWAŁA NR XXI/29/14/2018

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                            

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 23 maja 2018

 

w sprawie: Dofinansowania działalności statutowej Kół i Komisji PTTK Oddziału PTTK w Świdnicy ze środków własnych oddziału.  

12.02.2019r.
UCHWALA NR XXI/28/13/2018

UCHWAŁA NR 28/13/2018

ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 06 marca 2018

 

w sprawiePrzyjęcia i zatwierdzenia rocznego planu finansowego i budżetu Oddziału na

                  2018 rok.

 

Na podstawie:

  • § 21 pkt 5 i 6 Statutu PTTK Oddział w Świdnicy uchwalonego w dniu 16 maja 2013
  • uchwały ZO nr 26/11/2018 - zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Oddziału za rok 2017.

 

    Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje:

 

                                                                          § 1.

 

   Przyjęć i zatwierdzić roczny plan finansowy Oddziału na rok 2018 sporządzony przez skarbnika ZO PTTK w Świdnicy, kol. Krzysztofa Krystyniaka.

 

§ 2.

 

    Roczny plan finansowy Oddziału na rok 2018 stanowi załączniki do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU:

12.02.2019r.
UCHWALA NR XXI/27/12/2018

                                               UCHWAŁA NR XXI/27/12/2018

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

                                                                                                                 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 06 marca 2018

w sprawie: Nadania Odznaki Honorowej 25 lat i 50 lat w PTTK  

                

12.02.2019r.
UCHWALA NR XXI/26/11/2018

UCHWAŁA NR 26/11/2018

ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 06 marca 2018

 

w sprawiePrzyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Oddziału za rok 2017.

 

created by Grupa BroNET