BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)07.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/44/11/2019

                                                         UCHWAŁA NR XXI/44/11/2019

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                            

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 09 kwietnia 2019

 

w sprawie: Dofinansowania działalności statutowej Kół i Komisji PTTK Oddziału PTTK w Świdnicy ze środków własnych oddziału  

 

07.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/43/10/2019

UCHWAŁA NR  XXI/43/10/2019

ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

      Podjęta na zebraniu sprawozdawczym członków  Oddziału PTTK w Świdnicy w dniu

 27 marca 2019 przez Delegatów wybranych na Walny Zjazd Oddziału w roku 2017 oraz Zarząd Oddziału

 

w sprawieSfinansowania przez Oddział PTTK w Świdnicy, ubezpieczenia OC kadry programowej członków PTTK Oddziału  świdnickiego

07.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/42/9/2019

                                                         UCHWAŁA NR XXI/42/9/2019

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                            

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 12 marca 2019

 

w sprawie: Wnioskowania o nadanie Dyplomu/Dolnośląskiej Odznaki Honorowej PTTK.

07.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/41/8/2019

                                                       UCHWAŁA NR XXI/41/8/2019

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

 

 

                                                                                                                 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 12 marca 2019

w sprawie: Nadania Odznaki Honorowej  „50 lat w PTTK”

                

07.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/40/7/2019

                                                 UCHWAŁA NR XXI/40/7/2019

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

                                                                                                                 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 12 marca 2019

w sprawie: Wnioskowania o nadanie Odznaki Honorowej PTTK Oddziału Świdnickiego

                

created by Grupa BroNET