BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)12.02.2019r.
UCHWALA NR XXI/25/10/2018

                                               UCHWAŁA NR XXI/25/10/2018

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

                                                                                                                 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 06 marca 2018

w sprawieWnioskowania o nadanie Odznaki Honorowej PTTK Oddziału Świdnickiego

12.02.2019r.
UCHWALA NR XXI/24/9/2018

                                                         UCHWAŁA NR XXI/24/9/2018

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 28 lutego 2018

 

w sprawie: Objęcia patronatem przez Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy organizacji Eliminacji Powiatowych XLVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego w dniach 7.04.2018 w Szkole Podstawowej nr 2 w Świdnicy.

 

12.02.2019r.
UCHWALA NR XXI/23/8/2018

                                                         UCHWAŁA NR XXI/23/8/2018

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                                       

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 28 lutego 2018

 

w sprawie: Objęcia przez Zarząd Oddziału XXXI Rajdu „Minerały”

 

 

12.02.2019r.
UCHWAŁA NR XXI/22/7/2018

                                                       UCHWAŁA NR XXI/22/7/2018

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

                                                                                                                 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 28 lutego 2018

w sprawie: Wnioskowania o nadanie Dyplomu Honorowego PTTK Oddziału Świdnickiego

                

Na podstawie:

  • § 16 pkt 5 Statutu PTTK Oddziału w Świdnicy
  • Wniosków Prezesów Kół i Komisji do ZO PTTK w Świdnicy

 

    Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje:

                                                                        

12.02.2019r.
UCHWALA NR XXI/21/6/2018

                                                         UCHWAŁA NR XXI/21/6/2018

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                                  

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 13 lutego 2018

 

w sprawie: Zatwierdzenia Regulaminu Przyznawania Odznaki Honorowej Oddziału PTTK w Świdnicy. 

 

Na podstawie:

  • § 21 pkt 1 i 13 Statutu PTTK Oddział Świdnica.

 

Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy postanawia:

 

                                                                         § 1

        Uchwalić Regulamin Przyznawania Odznaki Honorowej Oddziału PTTK w Świdnicy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

                                                                                 

                                                                          § 2    

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

                                 

created by Grupa BroNET