BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)07.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/49/16/2019

                                                       UCHWAŁA NR  XXI/49/16/2019

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 26 listopada 2019

 

w sprawie: Podjęcia kampanii sprawozdawczej w Kołach PTTK Oddziału Świdnickiego.

 

 

Na podstawie:

  • Pisma Natalii Wojtyry - Gł. Specjalisty ds. ewidencji i statystyki przesłanego drogą elektroniczną, o obowiązku dokonania sprawozdawczości za rok 2019 przez Koła i Kluby PTTK.

 

    Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje:

 

                                                                       § 1

  1. 1.     Zobowiązuje się Kola Oddziału PTTK w Świdnicy do przeprowadzenia Zebrań sprawozdawczych Kół w terminie do 31.12.2019 r.
  2. 2.     Zobowiązuje się Prezesów Kół Oddziału PTTK w Świdnicy do złożenia sprawozdań z działalności Kół na drukach TK-K w biurze Oddziału fizycznie do dnia 08.01.2020 r lub elektronicznie na adres zcuryl@vp.pl llub biuro@pttk.swidnica.pl do dnia 10.01.2020 r.

§ 2

          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;


07.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/48/15/2019

                                                       UCHWAŁA NR XXI/48/15/2019

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 26 listopada 2019

 

w sprawie: realizacji Uchwały nr 141/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z 16.11 2019 w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2020 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2020.

 

07.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/47/14/2019

                                                     UCHWAŁA NR XXI/47/14/2019

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 25 września 2019

 

w sprawie: Powierzenia obowiązków księgowej Oddziału PTTK w Świdnicy.  

 

07.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/46/13/2019

                                                         UCHWAŁA NR XXI/46/13/2019

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                                       

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 14 maja 2019

 

w sprawie: Powołania Koła pod nazwą „ Żarodreptaki“ z Żarowa w Oddziale PTTK w Świdnicy

 

07.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/45/12/2019

                                                         UCHWAŁA NR XXI/45/12/2019

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                                       

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 14 maja 2019

 

w sprawie: Dofinansowania przez Zarząd Oddziału  wyjazdu drużyn młodzieżowych Koła To Tu To Tam na Finał Wojewódzki XLVII Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno- Krajoznawczego w Krośnicach.

 

created by Grupa BroNET