BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)10.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/54/5/2020

                                                         UCHWAŁA NR XXI/54/5/2020

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                                       

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 21 lipca 2020

 

w sprawie: Powołania koła pod nazwą Gminne Koło PTTK „ Teraz Sudety”  w Oddziale PTTK w Świdnicy

10.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/53/4/2020

                                                         UCHWAŁA NR XXI/53/4/2020

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                            

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 07 lipca 2020

 

w sprawie: Dofinansowania działalności statutowej Kół i Komisji PTTK Oddziału PTTK w Świdnicy ze środków własnych oddziału. 

 

                                 

10.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/52/3/2020

UCHWAŁA NR   XXI/52/3/2020

ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 07 lipca 2020

 

w sprawie:Przyjęcia i zatwierdzenia rocznego planu finansowego i budżetu Oddziału na

                  2020 rok.

 

 

10.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/51/2/2020

UCHWAŁA NR  XXI/51/2/2020

ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 07 lipca 2020

 

w sprawie: Przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Oddziału za rok 2019.

10.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/50/1/2020

                                                         UCHWAŁA NR XXI/50/1/2020

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 25  lutego 2020

 

w sprawie: Zatwierdzenia organizacji Finału Centralnego XLVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego PTTK  odbywającego się w dniach 04. -07.06.2020 w  Świdnicy.

created by Grupa BroNET