BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)10.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/59/10/2020

                                                       UCHWAŁA NR XXI/59/10/2020

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 13 października 2020

 

w sprawie: Podjęcia kampanii sprawozdawczej w Kołach PTTK Oddziału Świdnickiego

 

10.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI /58/9/2020

                                                       UCHWAŁA NR XXI /58/9/2020

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 13 października 2020

 

w sprawie: Zwolnienia z opłat członkowskich osób prowadzących biuro Oddziału.

 

10.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI /57/8/2020

                                                       UCHWAŁA NR XXI /57/8/2020

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 13 października 2020

 

w sprawie: Realizacji Uchwały nr 189/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z 26.09.2020 w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2021 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2021.

10.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/56/7/2020

                                                       UCHWAŁA NR XXI/56/7/2020

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

 

 

                                                                                                                 

     Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 13 pażdziernika 2020

w sprawie: Nadania Odznaki Honorowej  „50 lat w PTTK” i „25 lat w PTTK”

                

10.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/55/6/2020

                                                         UCHWAŁA NR XXI/55/6/2020

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                            

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 29 września 2020

 

w sprawie: Sfinansowania 44 Zlotu Turystów Świdnickich na Ślęży ze środków własnych oddziału.  

created by Grupa BroNET